Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door WOMODA.NL, Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar WOMODA.NL. WOMODA.NL biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "TOS"), inclusief alle aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of contentproviders zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de Website niet betreden en de Diensten niet gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - ONLINE STORE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de service niet gebruiken in strijd met toepasselijke wetten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) in uw land. U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden. Schending van deze voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de service aan iemand te weigeren. U erkent dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld wordt verzonden en (a) kan worden verzonden via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen kan vereisen om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Service te beperken.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om uzelf op de hoogte te houden van wijzigingen op onze website.

AFDELING 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service. Sluiting van het contract De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod.